ス ロ ベ ニ ア ( ト ラ ー ル )


   
10トラール(表) 10トラール(裏)
   
20トラール(表) 20トラール(裏)
   
50トラール(表) 50トラール(裏)
   
100トラール(表) 100トラール(裏)
 
200トラール(表) 200トラール(裏)